Centrale støvsugeranlæg

Yara Danmark

Yara International producerer gødningsprodukter af høj kvalitet på flere fabrikker i Europa. Når gødningen i form af piller skal fyldes på big-bag sække, sker det bl.a på Yara´s anlæg i Randers og Vordingborg. Det er naturligt en kilde til støv og spild, og derfor har Yara fået installeret en centralstøvsuger af FlexAir på begge terminaler, til brug for den daglige rengøring på værket.
FlexAir har installeret 2 komplette og stort set identiske støvsugeranlæg hos Yara Danmark i hhv. Randers og Vordingborg. Det er komplette centralt støvsugeranlæg til brug for den daglige rengøring på værket, for fjernelse af støv og spildprodukt. Tilslutning foregår med slange til sugeudtag, der er placeret rundt om på fabrikken. Start foregår via fjernbetjening, hvorefter anlægget kører i 6 min, en tid der kan indstilles. Når materialet suges op, føres det gennem det rustfri rørsystem til filteranlægget. Her filtreres og udskilles støv og materiale, og det udlades kontinuerligt under driften gennem spjældsystem. Materialet føres via en slange til snegl, hvorefter materialet føres til affald. Vakuumpumpen er på 18,5 kW., og giver et kraftigt og kontinuerligt sug. Komplet styring med frekvensomformer, og automatikstyring til at varetage drift og anlæggets funktioner. Kontakt gerne FlexAir for drøftelse af denne løsning, eller en anden løsning som tilpasses jeres konkrete behov.

Skal du også have en løsning ligesom Yara Danmark?

Download vores brochurer