Montage & Service

FlexAir er totalleverandør og kan naturligvis tilbyde komplette løsninger af udsugningsanlæg inkl. mekanisk montage af disse.

 

Arbejdet udføres af faste samarbejdspartnere der har arbejdet i faget i mange år – jeres sikkerhed for veludført arbejde!

 

En stor del af det at have et velfungerende udsugningsanlæg er også at sørge for at anlægget er korrekt serviceret og vedligeholdt. Ved regelmæssige serviceeftersyn sikres det at anlægget er driftssikkert mange år ud i fremtiden.

 

For at sikre Dem som kunde tilbyder vi at udføre regelmæssige serviceeftersyn.

Servicekontakten bliver udarbejdet på grundlag af en gennemgang af anlægget hvor det fastlægges hvad der skal efterses og evt. udskiftes og med hvilken frekvens. Fordelene ved at tegne en servicekontrakt er mange som f.eks:

Ikke alene siger vi at der er en god idé at servicere og vedligeholde virksomhedens udsugningsanlæg. Arbejdstilsynet kræver som en del af deres arbejdsrutiner at udsugningsanlæg skal efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale.

 

Følgende er uddrag fra Arbejdstilsynets vejledning A.1.1:

 

“Alle ventilationsanlæg skal kontrolleres – eventuelt justeres – regelmæssigt og holdes forsvarligt rene af personale med særligt kendskab til ventilationsanlæggets funktion og formål.”

Vi kan servicere og vedligeholde alle typer af procesudsugningsanlæg lige fra mindre udsugningsanlæg for fjernelse af svejserøg, støv og dampe til større industrielle centrale støvsugeranlæg. Vi kan levere filtermedier til alle typer anlæg fra fabrikanter som f.eks:

Kontakt os gerne for en nærmere drøftelse omkring Deres virksomheds servicebehov. Vi kommer gerne på et uforpligtende konsulentbesøg.

Download vores brochurer