Udsugningsanlæg

TREBO

TREBO er førende inden for kompleks plastaffaldssortering, og har patent på deres system. Det betyder at de kan oprense plast til ekstrem høj renhed. I denne proces med neddeling og sortering, opstår et behov for luftfiltrering. FlexAir har hjulpet TREBO med en velfungerende løsning.
På grund af stor vækst, og behov for større lokaler, bad TREBO om oplæg på etablering af udsugning fra deres produktionsmaskiner. FlexAir lavede et projektoplæg og leverede efterfølgende et udsugningsanlæg bestående af stort patronfilter med 284 m2 filterareal med JetPuls filterrensning, ventilator med motoreffekt på 30kW i lydkabinet samt et komplet rørsystem. Anlægget har en kapacitet på 15 000 m3/t ved et højt driftsvakuum, således at plaststøv effektivt bortsuges.

Skal du også have en løsning ligesom TREBO?

Download vores brochurer