Centrale støvsugeranlæg, Spånsugeanlæg; Værksteder, skoler / institutioner mv.

Taconic

Taconic Bioscience er førende i opdræt af mus til brug for videnskaben. Musene bruges for udvikling af behandlinger mod f.eks Alzheimer, hjertesygdomme etc. FlexAir har leveret nyt støvsugeranlæg til brug ved rengøring af burer for strøelse, halm, affald osv.
FlexAir har leveret et anlæg som effektivt bortsuger strøelse, halm etc. fra burer i forbindelse med rengøringen. Anlægget består af en kraftig mellemtryksventilator, filteranlæg og en cellesluse som kontinuerligt udmader det opsugede materiale. Ved udmadning under cellesluse, blæses materialet over i store containere for opbevaring og tømning efter behov. Anlægget startes og stoppes med et fodtryk, og medarbejderen kan nemt anvende støvsugerslange som er ophængt i wire for nem og hurtig brug. Kontakt FlexAir for nærmere information om denne løsning, og tilpasning til jeres behov.

Skal du også have en løsning ligesom Taconic?

Download vores brochurer