Punktudsugning & sugearme

Åbybro Maskinfabrik

Der var et ønske om optimering af procesudsugningen på fabrikken, og en opdeling så det ældre udsugningsanlæg og det nye udsugningsanlæg betjente hver sin afdeling. FlexAir fik opgaven, som blev løst på en god og effektiv måde.
FlexAir etablerede ny svejseudsugning, bestående af ventilator i kabinet, filteranlæg med patronfiltre samt en styring for driften af anlægget. Der blev udført en mindre ombygning af eksisterende rørsystem for at opdele driften, og det nye anlæg blev tilkoblet den eksisterende rørføring i produktionshallen. Anlægget er galvaniseret for udendørs montage.

Skal du også have en løsning ligesom Åbybro Maskinfabrik?

Download vores brochurer