Punktudsugning & sugearme, Svejse- og skærerøg, olietåge, slibestøv

DK Smedie

DK Smedie er leverandør af professionelle smedeløsninger til private, industri og erhverv. Ydelserne spænder fra trapper og carporte og til bygningsstål og altaner. Virksomheden ønskede at opgradere og forbedre arbejdsmiljøet på værkstedet, og valgte en udsugningsløsning fra FlexAir for fjernelse af svejserøg ved arbejde med metalkonstruktioner.
FlexAir blev stillet opgaven at installere ny udsugningsløsning på værkstedet, da den eksisterende var utidssvarende og utilstrækkelig. FlexAir har installeret 6 punktsugearme med en rækkevidde på 5 mtr. og dimensionen ø160 mm. Sugearmene er udført med bæresystem udvendigt, perfekt afbalanceret med gasdæmpere. Sugehoved er i metal og indbygget lukkespjæld. Yderligere er der monteret nedføringer ved alle arbejdspladser, hvor en løs slange på 10 meter med magnetsugehoved kan tilsluttes for at øge arbejdsområdet. Som ventilator er valgt en radialventilator på 7,5 kW., indbygget i lydkabinet. Ventilatoren er frekvensreguleret, således at kapaciteten reguleres i forhold til antallet af brugere på anlægget. Anlægget er forsynet med lovpligtig udsugningsvagt der giver lysalarm ved utilstrækkelig udsugning. FlexAir har forestået projektering og installation samt opstart og indregulering af anlægget.

Skal du også have en løsning ligesom DK Smedie?

Download vores brochurer