Centrale støvsugeranlæg

Auning Varmeværk

FlexAir har til varmeværk på Djursland, leveret et komplet centralt støvsugeranlæg for deres nye halmfyrede værk. Anlægget brænder ca. 11.000 tons halm årligt, så behovet for effektiv rengøring er vigtig for at holde værket i god stand. Anlægget er leveret gennem hovedentreprenør der stod for installationen af det samlede anlæg på det nye værk.
FlexAir har installeret centralt støvsugeranlæg som dækker hhv. Halmlager og kedelhal. I Halmlade opsuges materialet med storsug, og halmen føres direkte til opriver og indfyring via udskiller. I kedelhallen er etableret rørsystem rundt på alle gallerier, således at der kan rengøres for støv og sod alle steder på ovne, filtre etc. Dette støv udskilles via separat filter og føres direkte tilbage i systemet gennem redler. Anlægget har en kapacitet på 1300 m3/t. og anlægget afsuger effektivt store mængder halm ved rengøring. FlexAir har stor erfaring med etablering af centrale støvsugeranlæg til alle industrier og brancher – så kontakt os gerne for nærmere drøftelse omkring muligheder og løsninger.

Skal du også have en løsning ligesom Auning Varmeværk?

Download vores brochurer