Ombygning af spånsugeanlæg for Hørsholm Kommune

FlexAir er igen blevet foretrukket af Hørsholm Kommune til arbejde på Vallerød Skolen.

FlexAir skal forestå en større ombygning af rørsystemer til skolens eksisterende spånsugeanlæg. Det nuværende rørsystem er fejldimensioneret af tidligere entreprenør, og FlexAir forestår derfor en genetablering således at den ønskede funktion på anlægget kan opnås.

Download vores brochurer