Centralstøvsuger for halmværker

FlexAir har de seneste par år installeret flere centrale støvsugeranlæg til halmværker i Danmark.

Anlæggene bruges til rengøring og opsugning af halmrester i halmladen samt til den almene rengøring på værket, omkring kedler etc.

Anlæggene er leveret iht. ATEX-direktivet og er opbygget således at udladning af halm sker via en stor sluse til opriver, således at hele processen er i et lukket system.

Der er heller ikke risiko for sammenblanding af støv og evt. varmt materiale fra kedelhal, da systemet er opdelt, men bruger en fælles sugekilde.

Anlæggene som FlexAir har leveret er kendetegnet ved:

  • Højtryksventilator på 18,5 kW. med højt driftsvakuum og luftflow.
  • Udladningssluse for opsuget halm, der udlader materialet trykløst til opriver direkte ifb. med indfyring.
  • ATEX filteranlæg med støvopsamling i spand.
  • Rørsystem i stål, samlet med potentialeudlignende muffer. Afsluttet med sugepunkter i halmlade og kedelhal.
  • Komplet automatikstyring med frekvensomformer.

FlexAir har forestået installationen af disse anlæg, udført iht,. tidsplaner fra bygherre.

Vi har stor erfaring med etablering af centrale støvsugeranlæg inden for alle typer af industrier.

Kontakt os for at høre hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed af løsninger.

Download vores brochurer