FlexAir, Din leverandør af
effektiv udsugning!

FlexAir er specialister i industriudsugning, hvor vi udfører alle typer opgaver. vores løsninger er målrettet industri, produktion og værksteder. Vores dygtige og kompetente medarbejdere har alle stor erfaring og ekspertise, som vi stiller til rådighed for vores kunder

Vores produkter

Centrale støvsugeranlæg
Industristøvsugere
Svejseudsugning / Punktsugearme
Spånsugeanlæg
Udsugningsanlæg
Rumventilation / Varmegenvinding
Skydespjæld
Ventilatorer
Afsugning af udstødningsgasser

Er du i tvivl om hvilken løsning du skal bruge?

Få god rådgivning og et uforpligtende tilbud

Vi ved, at du ikke er ekspert i industriudsugning, derfor kan det for dig virke overvældende med alle de regler og løsninger på området.

 

Fortvivl ikke, du kan nemt få den nødvendige rådgivning hos FlexAir, der er specialister i udsugning- og ventilationsløsninger til industrien.

få en vellykket udsugningsløsning!

Vores dygtige og kompetente rådgivere hos FlexAir besøger gerne din virksomhed. Fra vores 2 salgskontorer dækker vi hele Danmark, og vi er således altid er tæt på din virksomhed.

 

På dette besøg vil vi vurdere virksomhedens behov og ud fra dette, finde den rette løsning.

Dette besøg er selvfølgelig gratis og du forpligter dig ikke yderligere.

 

Alle virksomheder har forskellige behov, hvilket vi tilgodeser hver gang. Vi sørger selvfølgelig for alle aspekter af projektet, lige fra montage til vedligeholdelse af din udsugningsløsning.

 

Ved at vælge FlexAir allerede fra starten af projektfasen, sikrer du dig en god behovsanalyse og derfor den bedste løsning. Med os kommer du godt fra start.

Derfor er det vigtigt, at virksomheder har fokus på korrekt udsugning

I dag er det afgørende, at virksomheder har fokus på at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere.

 

Dette indebærer en række foranstaltninger på værksteder og i produktionsmiljøet tilpasset efter virksomhedens behov samt gældende regler og lovkrav fra bl.a. arbejdstilsynet.

 

Arbejdstilsynet stiller krav til et sundt arbejdsmiljø for medarbejderen og herunder effektiv udsugning på arbejdspladsen. Arbejdsgiver skal foretage en risikovurdering af arbejdsmiljø, og træffe risikominimerende foranstaltninger, noget som bl.a. kan ske gennem effektiv udsugning.

 

Loven indeholder også krav om vedligeholdelse og løbende opfølgning, så kvaliteten og effekten af udsugningen forbliver optimal. 

 

I forlængelse af kravene i arbejdsmiljøloven stiller arbejdstilsynet krav til de tekniske egenskaber ved udsugningen, bl.a. effektiviteten af filteranlæg, udsugningskapacitet etc.

 

Hos FlexAir står vi klar til at klarlægge jeres behov, så I får en fremtidssikret og bæredygtig udsugningsløsning, der overholder gældende lovkrav, og har en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet og medarbejderes velbefindende.

Fordele jeres virksomhed vil opleve ved investering i effektiv udsugning

Effektiv udsugning er et lovkrav, men ved investering i udsugning, kommer også en række fordele:

 

  • Produktiviteten øges: God og effektiv udsugning bidrager til at skabe et rent og sundt miljø på arbejdspladsen. Dette mindsker risiko for arbejdsrelaterede skader og sygdomme. Desuden fjernes partikler, som kan skade produkter eller maskiner.
  • Medarbejdertilfredshed stiger: Når virksomheden prioriterer et sundt arbejdsmiljø, og der installeres en effektfuld udsugningsløsning opleves et forbedret indeklima. Dette kan være med til at øge medarbejdertilfredsheden.
  • Arbejdsklimaet forbedres: Eksponering for skadelige stoffer reduceres gennem god udsugning.
  • Økonomisk besparelse på sigt: Med en effektiv udsugning reduceres risikoen for arbejdsrelaterede skader og sygdomme, og dermed et lavere sygefravær på sigt.
  • Mindre miljøbelastning: Udsugningen er med til at reducere udledning af forurenende og skadelige stoffer til miljøet.

Med investering i effektiv udsugning sikrer din virksomhed, at I overholder gældende lovkrav og skaber en mere sikker virksomhed. Jeres virksomhed vil opleve forbedringer inden for produktiviteten, miljøbeskyttelse samt økonomiske fordele.

 

Overvejer i at investere i ny udsugning? Hos FlexAir står vi klar til at klarlægge jeres unikke behov, og projektere og installere en optimal udsugningsløsning for jer.

Udsugning fjerner uønskede partikler og restprodukter fra arbejdsprocessen, således at medarbejdere og maskiner skånes. Et godt arbejdsmiljø vil ofte afhænge af en effektiv udsugning, særligt indenfor produktionsmiljøer og værksteder.

Omkostningen til etablering af udsugning, afhænger af mange forhold bl.a. påkrævet kapacitet, hvad der skal udsuges, samt specifikke ønsker til anlægget. FlexAir giver gerne et uforpligtende oplæg med prisindikation.

Ja, ofte vil udsugning være et lovkrav f.eks. ved svejsning og slibning, skæring i metal eller arbejde med støvende produktion. Her vil et udsugningsanlæg være et krav fra arbejdstilsynet.

Ja, der er regler der skal overholdes omkring udsugning, bl.a. hvor meget luft der skal fjernes ved de enkelte arbejdsprocesse, filtrering af luften, emission til omgivelserne etc. Men FlexAir rådgiver uforpligtende omkring dette.

Download vores brochurer